Pogłębiaj swoją wiedzę na temat karmienia piersią Skip to main content

Pogłębiaj swoją wiedzę na temat karmienia piersią

Pogłębiaj swoją wiedzę na temat karmienia piersią

Zbadano, że większość kobiet zna korzyści płynące z karmienia piersią, jednak nadal należy edukować je w tym zakresie.
Badanie przeprowadzone na grupie 101 kobiet wykazało, że:

  • wiedzę na temat karmienia dzieci matki czerpały głównie z książek i poradników (64,35%), następnie od położnej (54%), z telewizji, Internetu, prasy (50%) oraz od rodziny (46%) i przyjaciółek (44%). Najrzadszym sposobem zdobywania tej wiedzy było uczestnictwo w szkołach rodzenia (14%), informację uzyskane od lekarza ginekologa (12%) i lekarza rodzinnego (2%);
  • aż 19% respondentek nie wiedziało, że karmienie piersią pozytywnie wpływa na zdrowie dziecka w przyszłości;
  • 70% ankietowanych kobiet dobrze wiedziało, że karmienie piersią nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka piersi, jednak aż 23% badanych nie posiadało takiej wiedzy, a 7% uważało, że może powodować ono większe ryzyko zachorowania na ten nowotwór;
  • prawie połowa respondentek (48%) wiedziała, że pokarm kobiecy zmienia się z porą dnia i rozwojem dziecka, 32% nie posiadało takiej wiedzy, a 20% uważało, że ludzkie mleko nie posiada takich właściwości;
  • wiedza na temat naturalnego karmienia zależała od miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz uczestnictwa w szkole rodzenia, ale nie zależała od wieku.

Wyniki powyższego badania pokazują, że większość kobiet znała korzyści płynące z karmienia piersią, jednak nadal należy edukować je w tym zakresie. Karmienie naturalne zależy od decyzji matki, a wiedza na ten temat pozwoli podjąć jej właściwą i świadomą decyzję, dlatego warto też propagować programy promujące karmienie piersią.

Karmienie piersią i dieta w czasie laktacji

ROZWIĄŻ QUIZ