Biegunka niemowląt i małych dzieci Skip to main content

Biegunka u niemowląt

Niejeden rodzic zastanawia się, dlaczego kupka niemowlaka dość często ma rzadką konsystencję. Układ pokarmowy donoszonego niemowlaka od narodzin jest anatomicznie niemal dojrzały, jednak wiele jego funkcji nadal się rozwija w pierwszym roku życia. Nie jest on jeszcze w pełni dostosowany do pełnienia funkcji trawiennych, a jego czynność motoryczna nadal się poprawia. Dojrzewa też układ odpornościowy. Dlatego w tym okresie niemowlaki często zmagają się z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, w tym z biegunkami1Pacześ K. i wsp., Niedojrzałość układu pokarmowego u niemowląt, Standardy Medyczne Pediatria, 2015, T. 12, 283-287.

Czy to biegunka? Objawy biegunki u niemowląt i noworodków 

Postarajmy się na początek odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wygląda biegunka u niemowlaka? Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) określamy nią stan, który charakteryzuje się zmianą konsystencji stolca na luźną lub płynną i/lub wzrost liczby wypróżnień w ciągu doby w porównaniu do poprzedniego okresu (zazwyczaj powyżej 3 na dobę), czasem z towarzyszącą gorączką lub wymiotami. U niemowląt karmionych wyłącznie piersią biegunkę definiuje się jako nagłe zwiększenie częstotliwości wypróżnień ponad dotychczasową liczbę2Pieścik-Lech M. i wsp., Ostra biegunka infekcyjna, w: Szajewska H, Horvath A., Żywienie i leczenia żywieniowe dzieci i młodzieży, Medycyna praktyczna, Kraków, 2017. Ostra biegunka trwa zwykle krócej niż 7 dni i nie dłużej niż 14 dni3Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152. Rozwolnienie u niemowlaka wymienia się często jako objawy ząbkowania. Należy jednak pamiętać, że samo ząbkowanie nie powoduje takich objawów. Po prostu na tym etapie odporność dzieci spada z powodu wyczerpywania się zapasów przeciwciał otrzymywanych od mamy w czasie ciąży4Markman L., Teething: facts and fiction. Pediatrics in Review, 2009, 30.8: e59.. Istotne jest zatem, by ząbkowania nie traktować jako prostego wytłumaczenia dla potencjalnego wystąpienia poważnej choroby i jako zwykłego zachowania dla tego etapu życia5Markman L., Teething: facts and fiction. Pediatrics in Review, 2009, 30.8: e59.. Rodzice muszą przyjrzeć się objawom odrębnie od ząbkowania. 

Przyczyny biegunki u niemowląt 

Według statystyk niemal każde dziecko do trzeciego roku życia zachoruje na ostrą biegunkę6Rybak A., Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany, Standardy Medyczne/Pediatria, 2008, T. 5, 275–284. Najczęstszą przyczyną biegunek u niemowląt i dzieci są zakażenia wirusowe, zwłaszcza wywołane przez rotawirusy (RV)7Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152. Innymi wirusami prowadzącymi do nieżytu żołądkowo-jelitowego są norowirus oraz adenowirus. Częstymi objawami dodatkowymi w biegunkach wirusowych są wymioty i objawy ze strony układu oddechowego8Urbańska M., Szajewska H., Ostra biegunka infekcyjna u dzieci, Forum Zakażeń 2013, 4(5), 307–311. Oprócz biegunek wirusowych mamy również biegunki bakteryjne. Objawami sugerującymi zakażenie bakteryjne są m.in. wysoka gorączka (ponad 40 stopni), obecność krwi w stolcu, ból brzucha i/lub cechy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. O wiele rzadziej przyczyną biegunki u dzieci mogą być pierwotniaki lub pasożyty, w szczególności Cryptosporidium i Giardia9Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152.

Objawy odwodnienia

Niebezpiecznym skutkiem biegunki może być odwodnienie organizmu, dlatego priorytetem podczas biegunki jest utrzymanie prawidłowego stanu nawodnienia. Na odwodnienie szczególnie narażone są niemowlęta, bowiem dzienna utrata wody z organizmu może stanowić nawet 15% ich masy ciała10Jarosz M., Normy Żywienia dla populacji Polski, Instytut Żywności i Żywienia, 2017, s.241.. Dodatkowo skutki niedoboru wody w organizmie mogą być poważniejsze u dzieci niż u dorosłych, ponieważu najmłodszych wzrost temperatury ciała z powodu odwodnienia jest większy11Jarosz M., Normy Żywienia dla populacji Polski, Instytut Żywności i Żywienia, 2017, s.241.!

Im mniejsze dziecko tym większe ryzyko odwodnienia12Koletzko S. i wsp., Acute infectious diarrhea in children. Deutsches Ärzteblatt International, 2009, 106.33: 539.. Najlepszą miarą stopnia odwodnienia jest relatywny spadek masy ciała w stosunku do wagi przed wystąpieniem zachorowania, zwłaszcza, że w przypadku niemowląt i małych dzieci inne objawy odwodnienia mogą nie być jednoznaczne13Rybak A., Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany, Standardy Medyczne/Pediatria, 2008, T. 5, 275–284. Bardzo pomocny personelowi medycznemu jest dokładnie zebrany wywiad dotyczący: ostatnich pomiarów masy ciała dziecka, liczby zużytych pieluszek, ilości oddawanego moczu, wymiotów (częstości i objętości), stolców (objętości i liczby), stanu ogólnego, aktywności, oceny zapadnięcia gałek ocznych, ilości przyjętych płynów oraz temperatury ciała14Rybak A., Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany, Standardy Medyczne/Pediatria, 2008, T. 5, 275–284. Zadaniem rodzica jest obserwacja dziecka, zwrócenie uwagi na te czynniki, zanotowanie jak najwięcej informacji i przekazanie ich lekarzowi.

Dzieci z objawami nieżytu żołądkowo-jelitowego powinny być dodatkowo pojone od chwili wystąpienia biegunki. Powinno się podawać w zwiększonych ilościach lekko osolone płyny lub najlepiej specjalne doustne płyny nawadniające (DPN lub z ang. ORS – to gotowa mieszanina glukozy i elektrolitów)15Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152. Towarzyszące biegunce wymioty nie są przeciwwskazaniem do podjęcia próby nawadniania doustnego, należy jednak wykazać się dużą cierpliwością – zwłaszcza w stosunku do niemowląt – nawadniać płynem o temperaturze pokojowej (ciepłe płyny mogą nasilać wymioty), małymi porcjami, co kilka minut. Należy unikać pojenia dzieci napojami o dużej zawartości cukru i stosowania innych niż zalecane płynów do nawadniania (soków, napojów, herbaty), ponieważ mogą spowodować nawrót biegunki lub jej wydłużenie16Rybak A., Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany, Standardy Medyczne/Pediatria, 2008, T. 5, 275–284. U niemowląt karmionych piersią w czasie biegunki nie należy zmieniać diety, mleko matki jest bardzo wskazane, przy jednoczesnym podawaniu płynów nawadniających17Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152. W przypadku niemowląt karmionych mieszanką należy stosować mleko stosowane przed wystąpieniem biegunki, bez rozcieńczania18Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152. Jeżeli dziecko otrzymywało już wcześniej także inne pokarmy niż mleko należy dążyć do zwyczajowego, regularnego jedzenia, najpóźniej 4–6 godzin od rozpoczęcia terapii płynami19Rybak A., Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany, Standardy Medyczne/Pediatria, 2008, T. 5, 275–284. Żywienie podczas biegunki jest bardzo istotne: skraca czas jej trwania i poprawia stan odżywienia dziecka20Rybak A., Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany, Standardy Medyczne/Pediatria, 2008, T. 5, 275–284.

Sposoby na biegunkę

Rodzice często w przypadku biegunek stosują leki przeciwwymiotne. Choć wynikają z tego pewne korzyści kliniczne, stosowanie takich preparatów nie jest zalecane w postępowaniu rutynowym u dzieci z ostrą biegunką21Guarino A., Albano F., Ashkenazi S., Gendrel D., Hoekstra J.H., Shamir R., Szajewska H.: Postępowanie w ostrej biegunce u dzieci w Europie. Aktualne (2008) wytyczne European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition oraz European Society for Paediatric Infectious Disease. Med. Prakt. – Pediatria – Wyd. Specjalne 2/2009: 4-63.. Mogą one bowiem powodować zatrzymanie płynów i toksyn, a niektóre składniki takich leków wręcz nasilają objawy. Jako terapię wspomagającą można stosować leki o działaniu adsorbującym. Smectyn dwuoktanościenny ma zdolność wiązania endotoksyn i egzotoksyn, rota wirusów i bakterii, zwiększa też wchłanianie wody i elektrolitów22Dupony C. i wsp., Oral diosmectite reduces stool output and diarrhea duration in children with acute watery diarrhea. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2009, 7.4: 456-462., jego działanie jest potwierdzone podobnie jak  racekadotrylu23Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152. Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci nie zaleca leków homeopatycznych w terapii ze względu na niewystarczające badania kliniczne. Podobnie wygląda kwestia leków ziołowych, loperamidu, węgla aktywowanego, cynku, prebiotyków, synbiotyków oraz taninianu żelatyny24Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152. Organizacja nie zaleca również leczenia antybiotykami, gdyż patogen jest rzadko ustalony a ostra biegunka u niemowlaka ma tendencję do samoistnego ustępowania. W leczeniu można zastosować probiotyki jako terapię wspomagającą, muszą to jednak być preparaty o dowiedzionej skuteczności (probiotykami o najlepiej udokumentowanej skuteczności są Lactobacillus GG (LGG) oraz Saccharomyces boulardii), w odpowiednich dawkach i łącznie z nawadnianiem25Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152. Z zasady dodatkowe środki, choć mogą wpływać nieznacznie na skrócenie czasu trwania objawów klinicznych (od kilku do kilkunastu godzin) stanowią jedynie leczenie uzupełniające, najistotniejszym elementem postępowania jest nawadnianie doustnym płynem nawadniającym i odpowiednie żywienie. 

Zielona kupka u dziecka to nie powód do niepokoju

Kolor stolca jest też istotnie związany z wiekiem. Żołty kolor jest najczęstszy w pierwszym miesiącu (96%), zielony występuje u co trzeciego półrocznego dziecka a brązowy przeważa dopiero po 1. roku życia26Tunc V. i wsp., Factors associated with defecation patterns in 0–24-month-old children. European Journal of Pediatrics, 2008, 167.12: 1357-1362.. Wbrew powszechnej opinii zielona kupka u dziecka rzadko świadczy o chorobie. Ten kolor kupy u niemowlaka jest najczęściej spowodowany kwasami żółciowymi wydzielanymi przez wątrobę, które są wydzielane do przewodu pokarmowego i tam pod wpływem bakterii podlegają różnym przemianom27Rubaltelli F. i wsp., Effect of light exposure on gut transit time in jaundiced newborns. Acta Pædiatrica, 1973, 62.2: 146-148.. Zielona kupa u niemowlaka spowodowana jest także spożyciem żelaza, w związku z tym znaczna większość dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym po prostu ma takie stolce28Steer C., i wsp., The variation in stool patterns from 1 to 42 months: a population-based observational study Archives of Disease in Childhood 2009, 94, 231-233., podobnie w przypadku, gdy lekarz zalecił dodatkową suplementację tego składnika29Tunc V. i wsp., Factors associated with defecation patterns in 0–24-month-old children. European Journal of Pediatrics, 2008, 167.12: 1357-1362.. Także u dzieci karmionych naturalnie zdarzają się zielone stolce, których obecność – jeśli dziecko wygląda na zdrowe – jest bez znaczenia. Oddawanie zielonego, śluzowego stolca z jednoczasowym wydaleniem gazów jelitowych może też być objawem kolki niemowlęcej30Rurarz A. i wsp., Infantile colic. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2016, 12.4, 413-418. Z całą pewnością zielony stolec jako pojedynczy symptom nie może być podstawą do rozpoznania kolki czy alergii na białko mleka krowiego. Jeśli dziecko rośnie prawidłowo i poza tym nie prezentuje innych oznak nie ma powodu do zmartwień. Warto jednak dokładniej przyjrzeć się sytuacji, gdy stolce zmieniają nie tylko kolor, ale również i konsystencję oraz gdy oddawane są znacznie częściej niż zwykle. 

Kiedy zgłosić się do lekarza

Choć biegunka u niemowlaków występuje dość często, nie należy jej bagatelizować. Jest kilka niepokojących sygnałów, które mogą wskazywać na konieczność wizyty lekarskiej. Bez wątpienia alarmujące są objawy świadczące o odwodnieniu: zmiana zachowania dziecka (zmniejszona aktywność, apatia, senność, rozdrażnienie), rzadkie i/lub skąpe oddawanie moczu, płacz bez łez, wzmożone pragnienie, ubytek masy ciała, zapadnięte gałki oczne (dziecko inaczej wygląda, ma „zaostrzone” rysy twarzy), zapadnięte ciemię u niemowląt, suche śluzówki, sucha skóra (fałd skóry na brzuchu można „postawić”, rozprostowuje się powoli)31Expert Working Group: Guarino A. i wsp.: The ESPGHAN/ESPID guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2008; 46: 81–122. Jeżeli wymienione objawy występują u dziecka, powinno ono zostać zbadane przez lekarza w celu oceny stopnia odwodnienia32Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152. Gdy dzieckooddaje większą liczbę stolców o luźnej lub wodnistej konsystencji przez 14 dni33Schiller L. I wsp., Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2017, 15.2: 182-193. e3., rodzice również powinni się zgłosić z dzieckiem do lekarza. Niepokojącym sygnałem jest także biegunka występująca w nocy (wybudzająca ze snu)34Kwiecień J., Kryteria Rzymskie IV, STANDARDY MEDYCZNE PEDIATRIA, 2016, T. 13, 597-605. Alarmująca jest również krew w kale dziecka a także ropa i śluz. Ostra biegunka u niemowlaka poniżej drugiego miesiąca życia, usilne wymioty i ponad 8 epizodów biegunki dziennie to także wystarczające powody do wizyty35Guarino A. i wsp., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014, JPGN 2014, 59.1, 132-152.

Przypisy Rozwiń

Obowiązek informacyjny cookies:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawnienia działania witryny, a po uzyskaniu Twojej zgody, umożliwiają nam dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z witryny (analityczne pliki cookie), dostosowywanie witryny do Twoich zainteresowań (personalizujące pliki cookie) oraz przedstawianie odpowiednich dla Ciebie informacji oraz reklam (pliki cookie do targetowania), w tym w ramach newslettera, powiadomień webpush, usługi retargetingu a także w celu oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie).

Jeżeli chcesz zmodyfikować lub odwołać zgodę na zapisywanie plików cookies, możesz zrobić to w poniższej zakładce „Dostosuj ustawienia prywatności”, a także w ustawieniach przeglądarki.

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych (Fundacja Nutricia z siedzibą w Warszawie) - jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Fundacja Nutricia poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing usług Fundacja Nutricia i jej partnerów Google LLC Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Freshmail Sp. z o.o. Berry Fish Limited Poczta Polska TNT .

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami - biuro@fundacjanutricia.pl lub dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności i Cookies.