Czy woda z kranu jest bezpieczna dla dziecka? Skip to main content

Czy woda z kranu jest bezpieczna dla dziecka?

Woda z kranu jest wodą uzdatnioną i w sensie formalnym oczywiście można z niej korzystać do celów spożywczych, jednak organizm dziecka w 1000 pierwszych dni życia jest wyjątkowo wrażliwy na wpływ czynników zewnętrznych i należy szczególnie dbać o jakość i bezpieczeństwo podawanej żywności, także wody1Socha P. i wsp., Raport Bezpieczeństwo żywności a potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci, Warszawa 2015.


Woda z kranu a woda butelkowana


W przeciwieństwie do wody wodociągowej, wody butelkowane, zwłaszcza te polecane w żywieniu niemowląt i dzieci, są tzw. wodami o pierwotnej czystości, nie trzeba ich uzdatniać a wręcz jest to zabronione. Wody butelkowane mają również bardziej restrykcyjne wymagania odnośnie obecności bakterii czy potencjalnie niebezpiecznych substancji takich jak bar, kadm, miedź, fluor czy azotyny i azotany2Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, Dziennik Ustaw Nr 85, Poz. 466. 3Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 13 listopada 2015 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dziennik Ustaw z dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 1989.

Produkty będące pochodną uzdatniania wody (np. chlorem) nie są zupełnie nieistotne dla zdrowia, szczególnie dla jeszcze dojrzewających organizmów niemowląt i małych dzieci. Sieć wodociągowa nie zawsze jest też najlepszej jakości, dlatego zwłaszcza w przypadku szczególnie wrażliwych grup (jak niemowlęta i małe dzieci, ale także przyszłe mamy i kobiety karmiące piersią) zaleca się podawanie wody dobrej jakości4Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące: Znaczenie nawodnienia w prewencji chorób u kobiet w wieku prokreacyjnym, Ginekol Pol. 2011, 82, 943-945 5Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież, standardy medyczne/interna, 2010, T. 1, 7–15 Opcją z wyboru jest naturalnie czysta woda butelkowana, która według opinii Państwowego Zakładu Higieny jest jakości nie tylko bezpiecznej, ale też bardziej korzystnej dla zdrowia6Stanowisko NIZP-PZH w sprawie oceny jakości wody udostępnianej systemem wodociągów oraz wody butelkowanej, Warszawa, 21 listopada 2013.

Woda oligoceńska i bezpieczeństwo


Jeżeli nie mamy innej możliwości i możemy stosować wyłącznie wodę z kranu lub wodę oligoceńską, to zawsze powinniśmy upewnić się, jaki ma ona skład np. oddając próbkę do badania w stacji sanitarno-epidemiologicznej lub sprawdzając jej jakość u dostawcy wody pitnej (przedsiębiorstwo wodociągowe). Natomiast zdecydowanie niepolecane jest stosowanie wody studziennej, gdyż może być niebezpieczne ze względu na ryzyko zanieczyszczenia azotanami i azotanami7Szajewska H. i wsp., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia PTGHiŻD. Pediatria, 2014, 11.3 321-338..

Woda oligoceńska pochodzi z zasobów podziemnych basenu mazowieckiego, jest wydobywana od ponad 100 lat a nazwa pochodzi od piasków z epoki oligocenu8Paczyński B., Zasoby wód oligoceńskich. Przegląd Geologiczny, 1996, 44.4: 394-396. Zbadana, pewna, wolna od zanieczyszczeń woda oligoceńska jest bezpieczna, aczkolwiek należy zadbać o czystość opakowań, w których jest trzymana, przechowywać ją we właściwy sposób (najlepiej w lodówce) i nie przechowywaniu dłużej niż 24 godziny (ta sama zasada, co po otwarciu wody butelkowanej9Poradnik żywienia niemowląt, Medycyna Praktyczna, Kraków 2014). Warto także sprawdzić skład fizykochemiczny wody w instytucji, która odpowiada za administrowanie danym ujęciem wody oligoceńskiej i porównać jej skład z wymaganiami dla niemowląt. Zarówno woda z kranu jak i oligoceńska może zawierać wyższe stężenia substancji niż limity odpowiednie w przypadku najmłodszych dzieci, a woda kranowa dodatkowo zawiera także produkty będące pochodną jej uzdatniania (np. chlorowania).

Parametry, które należy zweryfikować w przypadku wody wodociągowej lub oligoceńskiej, to10Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, Dziennik Ustaw Nr 85, Poz. 466.:

 • ogólna mineralizacja (do 500 mg/l),
 • zawartość sodu (<20 mg/l),
 • zawartość siarczanów (<20 mg/l),
 • zawartość fluorków (<0,7 mg/l)
 • zawartość azotanów (<10 mg/l)
 • zawartość azotynów (<0,02 mg/l).

Filtry do wody


Chcemy, aby woda dostarczana bezpośrednio do punktów czerpania była czysta, smaczna i zdrowa. Niestety stan sieci wodociągowej  może negatywnie wpływać na jej jakość, co sprawia, że woda dostarczana do nas woda nie zawsze spełnia powyższe wymogi11Kuś K, Gamrot B, Malicka K, Ścieranka G. Wpływ eksploatacji i stanu technicznego sieci na jakość wody wodociągowej. Ochrona Środowiska 2001; 3(82): 17-20. 12Mossakowska A. Wpływ wybranych parametrów pracy fi ltrów węglowych na jakość wody z Wodociągu Praskiego w Warszawie. Ochrona Środowiska 2001; 3(82): 41-44.. Problem ten stał się podstawą do rozwoju rynku domowych filtrów wodnych13Jezierska K. i wsp., Metoda oceny skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych. Inżynieria Ekologiczna, 2014, 37, 62–71. Największą popularnością cieszą się wolnostojące filtry dzbankowe. Korzyści z ich stosowania niewielki koszt zakupu i eksploatacji, prostota użytkowania oraz dostępność. W większości urządzeń dostępnych na rynku polskim filtry do wody pitnej składają się z żywicy jonowymiennej oraz węgla aktywnego14Jezierska K. i wsp., Metoda oceny skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych. Inżynieria Ekologiczna, 2014, 37, 62–71. Ważną kwestią, zwłaszcza dla wrażliwych organizmów niemowląt i małych dzieci, jest jakość wody. Badania wskazują, że używanie filtrów domowych niesie ze sobą ryzyko skażenia bakteriami15Daschner ED, Rtiden H, Simon R. Clotten J. Microbiological contamination of drinking water in a commercial household water fi lter system. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 1996; 15: 233-237., co może skutkować biegunką. Dodatkowo pod znakiem zapytania stoi skuteczność takich filtrów. Zgodnie z informacją podawaną przez producentów filtr wody nie zmienia swojej efektywności pracy przez cały czas użytkowania, badania jednak nie potwierdzają tej zależności: wraz z zużyciem wkładu filtrującego jego sprawność istotnie maleje16Jezierska K. i wsp., Metoda oceny skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych. Inżynieria Ekologiczna, 2014, 37, 62–71.

Eksperci są zatem zgodni, że dla niemowląt i małych dzieci bezdyskusyjnie najlepsza jest woda źródlana lub naturalna woda mineralna- niskozmineralizowana, niskosodowa, niskosiarczanowa17Szajewska H. i wsp., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia PTGHiŻD. Pediatria, 2014, 11.3 321-338.. Woda dla tej wrażliwej grupy konsumentów powinna być najwyższej jakości, a gwarantuje to jedynie podawanie odpowiedniej wody butelkowanej, najlepiej z atestem dla niemowląt i małych dzieci18Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2013.

Przypisy Rozwiń

 • 1
  Socha P. i wsp., Raport Bezpieczeństwo żywności a potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci, Warszawa 2015
 • 2
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, Dziennik Ustaw Nr 85, Poz. 466.
 • 3
  Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 13 listopada 2015 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dziennik Ustaw z dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 1989
 • 4
  Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące: Znaczenie nawodnienia w prewencji chorób u kobiet w wieku prokreacyjnym, Ginekol Pol. 2011, 82, 943-945
 • 5
  Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież, standardy medyczne/interna, 2010, T. 1, 7–15
 • 6
  Stanowisko NIZP-PZH w sprawie oceny jakości wody udostępnianej systemem wodociągów oraz wody butelkowanej, Warszawa, 21 listopada 2013
 • 7
  Szajewska H. i wsp., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia PTGHiŻD. Pediatria, 2014, 11.3 321-338.
 • 8
  Paczyński B., Zasoby wód oligoceńskich. Przegląd Geologiczny, 1996, 44.4: 394-396
 • 9
  Poradnik żywienia niemowląt, Medycyna Praktyczna, Kraków 2014
 • 10
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, Dziennik Ustaw Nr 85, Poz. 466.
 • 11
  Kuś K, Gamrot B, Malicka K, Ścieranka G. Wpływ eksploatacji i stanu technicznego sieci na jakość wody wodociągowej. Ochrona Środowiska 2001; 3(82): 17-20.
 • 12
  Mossakowska A. Wpływ wybranych parametrów pracy fi ltrów węglowych na jakość wody z Wodociągu Praskiego w Warszawie. Ochrona Środowiska 2001; 3(82): 41-44.
 • 13
  Jezierska K. i wsp., Metoda oceny skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych. Inżynieria Ekologiczna, 2014, 37, 62–71
 • 14
  Jezierska K. i wsp., Metoda oceny skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych. Inżynieria Ekologiczna, 2014, 37, 62–71
 • 15
  Daschner ED, Rtiden H, Simon R. Clotten J. Microbiological contamination of drinking water in a commercial household water fi lter system. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 1996; 15: 233-237.
 • 16
  Jezierska K. i wsp., Metoda oceny skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych. Inżynieria Ekologiczna, 2014, 37, 62–71
 • 17
  Szajewska H. i wsp., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia PTGHiŻD. Pediatria, 2014, 11.3 321-338.
 • 18
  Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2013

Obowiązek informacyjny cookies:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawnienia działania witryny, a po uzyskaniu Twojej zgody, umożliwiają nam dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z witryny (analityczne pliki cookie), dostosowywanie witryny do Twoich zainteresowań (personalizujące pliki cookie) oraz przedstawianie odpowiednich dla Ciebie informacji oraz reklam (pliki cookie do targetowania), w tym w ramach newslettera, powiadomień webpush, usługi retargetingu a także w celu oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie).

Jeżeli chcesz zmodyfikować lub odwołać zgodę na zapisywanie plików cookies, możesz zrobić to w poniższej zakładce „Dostosuj ustawienia prywatności”, a także w ustawieniach przeglądarki.

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych (Fundacja Nutricia z siedzibą w Warszawie) - jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Fundacja Nutricia poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing usług Fundacja Nutricia i jej partnerów Google LLC Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Freshmail Sp. z o.o. Berry Fish Limited Poczta Polska TNT .

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami - biuro@fundacjanutricia.pl lub dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności i Cookies.