Akryloamid w żywności dla dzieci Skip to main content

Małe dzieci są narażone na akryloamid znajdujący się w przekąskach i żywności typu fast food

Małe dzieci są narażone na akryloamid znajdujący się w przekąskach i żywności typu fast food

Akryloamid to substancja chemiczna zaliczana jako „prawdopodobnie rakotwórcza dla ludzi”. W badaniach na zwierzętach i ludziach przemysłowo narażonych na ten związek stwierdzono możliwość negatywnego wpływu, a nawet uszkodzenia układu nerwowego.

Związek ten powstaje w trakcie termicznego przetwarzania żywności (pieczenie, smażenie, grillowanie), w wyniku reakcji aminokwasu – asparaginy z cukrami redukującymi – głównie glukozą i fruktozą.

Akryloamid niebezpieczny szczególnie dla dzieci

W badaniu oszacowano narażenie na akryloamid pochodzący z przekąsek i żywności typu fast food 284 dzieci w wieku 1-6 lat.

Z badania tego wynika, że:

  • produkty przekąskowe oraz żywność typu fast food dostarczają 62,5% akryloamidu pobieranego z całodzienną dietą;
  • chłopcy pobierali zdecydowanie więcej tego w związku z chipsami ziemniaczanymi, chrupkami kukurydzianymi, paluszkami oraz ciasteczkami w porównaniu do dziewczynek, u których głównym źródłem tej substancji były frytki ziemniaczane;
  • oszacowane narażenie na akryloamid z całodziennej diety wyniosło 0,75 μg/kg masy ciała/dzień, a z produktów typu fast food i przekąsek 0,47 μg/kg masy ciała/dzień. Z porównania wynika, że spożywanie przekąsek i żywności typu fast food jest znaczącym czynnikiem zwiększającym narażenie na ten związek.

​Z racji tego, że akryloamid uznawany jest za substancję rakotwórczą i może stanowić zagrożenie dla zdrowia  jego spożycie powinno być ograniczone do minimum, szczególnie wśród tak wrażliwej grupy, jaką są małe dzieci.
Opracowano na podstawie: Mojska H., Gielecińska I., „Ocena narażenia dzieci i młodzieży na akryloamid obecny w produktach fast food i przekąskach”, Problem Higieny i Epidemiologii 2012, 93(3): 613-617

Dowiedz się też więcej o żywności wysokoprzetworzonej