Poznawanie nowych smaków najlepiej zacząć od warzyw Skip to main content

Poznawanie nowych smaków najlepiej zacząć od warzyw

Przeprowadzone w Polsce badania pokazują, że niemal 90% dzieci w wieku 1-3 lat je za mało warzyw1 Weker H., Socha P. i wsp., Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia, Instytut Matki i Dziecka, 2016. Rozwijanie akceptacji smaku warzyw jest trudniejsze w porównaniu z rozwijaniem akceptacji smaku owoców, ale wielokrotne podawanie różnych warzyw sprzyja rozwojowi tolerancji ich smaku2 Szajewska H. i wsp., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia PTGHiŻD. Pediatria, 2014, 11.3 321-338.!


Ponieważ dzieci trudniej przyzwyczajają się do smaku warzyw niż owoców, eksperci zalecają, by właśnie od warzyw rozpocząć wprowadzanie nowych smaków do diety dziecka3 Fewtrell M. i wsp., Complementary feeding, A position paper by the ESPGHAN committee on nutrition. J PEDIATR GASTR NUTR, 2017, 64.1 119-132.

Dlaczego warzywa, a nie owoce?


Warzywa mają delikatniejszy smak. Gdy dziecko przyzwyczai się do mniej wyrazistego smaku warzyw, chętniej będzie sięgało po nie w przyszłości. Dopiero w następnej kolejności, po około 2 tygodniach, należy podawać maluchowi owoce, kontynuując podawanie warzyw4Szajewska H. i wsp., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia PTGHiŻD. Pediatria, 2021. Mają one intensywniejszy i słodszy smak. A ponieważ dziecko rodzi się z preferencją do smaku słodkiego5 Neuhoff-Murawska i wsp., Wrodzone uwarunkowania „paradoksu preferencji smaku” u człowieka`, Standardy Medyczne Pediatria, 2018, T. 15, 268-274, owoce bardziej mu smakują. Dlatego jeśli na początku oswajania z nowymi pokarmami maluch zetknie się ze smakiem owoców, trudniej mu będzie później zaakceptować mniej wyraźny, gorzkawy smak warzyw. Co ciekawe, zaleca się by rozszerzanie diety zacząć właśnie od tych warzyw, które nie są słodkie w smaku np. zielone warzywa jak  brokuły. Udowodniono, że jeżeli do diety dziecka jako pierwsze wprowadzi się warzywa w późniejszym życiu będą one jadły więcej warzyw niż dzieci, które zaczynają od owoców6 Barends C. i in., Effects of repeated exposure to either vegetables or fruits on infant’s vegetable and fruit acceptance at the beginning of weaning, Food Quality and Preference , 2013; 29:157–165!

Dlaczego to takie ważne?


Okres prenatalny oraz wiek niemowlęcy charakteryzują się dużą plastycznością w zakresie kształtowania preferencji do nowych smaków i zapachów7 Mika M., Matuszczyk P., Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u niemowląt i małych dzieci, Standardy Medyczne Pediatria, 2017, T. 14, 733-738. Dlatego jest to najlepszy moment, by oswoić dziecko ze smakiem warzyw. Wprowadzanie nowych produktów zacząć nie wcześniej niż w 17 tygodniu życia, ale nie później niż w 26 tygodniu. Tak szeroki przedział umożliwia indywidualne podejście do dziecka i ocenę tego czy maluch jest już gotowy na rozszerzanie diety.

Przypisy Rozwiń

 • 1
  Weker H., Socha P. i wsp., Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia, Instytut Matki i Dziecka, 2016
 • 2
  Szajewska H. i wsp., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia PTGHiŻD. Pediatria, 2014, 11.3 321-338.
 • 3
  Fewtrell M. i wsp., Complementary feeding, A position paper by the ESPGHAN committee on nutrition. J PEDIATR GASTR NUTR, 2017, 64.1 119-132
 • 4
  Szajewska H. i wsp., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia PTGHiŻD. Pediatria, 2021
 • 5
  Neuhoff-Murawska i wsp., Wrodzone uwarunkowania „paradoksu preferencji smaku” u człowieka`, Standardy Medyczne Pediatria, 2018, T. 15, 268-274
 • 6
  Barends C. i in., Effects of repeated exposure to either vegetables or fruits on infant’s vegetable and fruit acceptance at the beginning of weaning, Food Quality and Preference , 2013; 29:157–165
 • 7
  Mika M., Matuszczyk P., Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u niemowląt i małych dzieci, Standardy Medyczne Pediatria, 2017, T. 14, 733-738